Gazeta Kurpiowska

Gazeta Kurpiowska
W jednym z regionów Polski zamieszkuje ludność nie należąca do Słowian. Od wieków zamieszkuje ziemię Puszczy Zielonej i przyległe tereny. Jej mieszkańcami są Kurpiowie mało znani polskiej społeczności, pomimo tego są niezwykle ofiarnymi w służbie dla Rzeczpospolitej. Słyszymy o Kurpiach bardzo dużo wymyślonych historii i czas najwyższy żeby zmienić ten tor myślenia. KONTAKT: puszczaki@prusowie.pl
adminkurpiowie
Site Admin
Posty: 13
Rejestracja: ndz lut 14, 2021 11:45 am

Gazeta Kurpiowska

Post autor: adminkurpiowie »

W jednym z regionów Polski zamieszkuje ludność nie należąca do Słowian. Od wieków zamieszkuje ziemię Puszczy Zielonej i przyległe tereny. Jej mieszkańcami są Kurpiowie mało znani polskiej społeczności, pomimo tego są niezwykle ofiarnymi w służbie dla Rzeczpospolitej. Słyszymy o Kurpiach bardzo dużo wymyślonych historii i czas najwyższy żeby zmienić ten tor myślenia.
Pierwszy raz zostali odkryci w 1650 roku podczas misji łomżyńskiego jezuity księdza Łukasza Kościeszy Załuskiego. To on przekazuje nam “Cała ludność (puszczy) pochodzi z Prus, albo te są to wprost uciekinierzy z Prus”. Jest to najstarsza przekazana nam wiedza o Kurpiach. Ale, to nie wszystko, podaje też “większość z ich była heretykami”. Jest to ciekawa opinia, ponieważ bycie heretykiem jest odstępstwem od panującej religii i jest opinią tejże religii. Ale, nie byli poganami byli już wierzącymi. Herezją miał być Luteranizm który przez granicę miał być propagowany przez Niemców. To, że Niemcy przed 1650 rokiem wiedzieli o obecności Kurpiów w Puszczy Zielonej i zaszczepili wśród nich Luteranizm jest wymysłem. Jest to hipokryzja po najmniejszej linii oporu. A to przecież przed Krzyżakami czyli Niemcami, Kurpiowie się kryli.
Istnieje legenda, że pruski wódz z Pogezanii Linka w roku 1277 po utracie Lidzbarka Warmińskiego w bitwie z Krzyżakami, zaszył się ze swoim ludem i wojami w Puszczy Galindzkiej dzisiaj Puszczy Piskiej. Od 526 roku na Prusach zainicjowana została religia Ariańska. Pierwowzór religii Chrześcijańskiej dopóty nie została w 325 roku na soborze w Nicei królestwa Bitynii, zreformowana przez poganina cesarza Rzymu w Bizancjum Konstantego Wielkiego na religię Rzymsko Katolicką. O obecności Arianizmu na Kurpiach piszą też Krzywicki i Baranowski. Nie było trudno Kurpiom przejść z Ariańskiej na religię Katolicką obie ze sobą miały wiele wspólnego. Pierwszy kościół rozpoczęto stawiać w 1708 roku.
Z powyższego jest widocznym, że Kurpiowie potrafili żyć w takiej skrytości odosobnienia, że dopiero w połowie XVII wieku zostali odkryci. Byli mieszkańcami opustoszałej Puszczy Zielonej, części Puszczy Galindzkiej. Mieszkańców prowincji Galindii już nie było, od IV wieku puszcza została wyludniona.
Ciekawe jest twierdzenie badaczy, że gwara Kurpiów ma pokrewieństwo z pruskimi Mazurami a nie z gwarą mazowiecką. Adam Chętnik - Kurp, publikując swoje badania również przybliżył nam wiedzę o wspólnocie Kurpiów z Mazurami pruskimi.
Bogactwo kurpiowskiego folkloru nie ma sobie równego. Wystarczy wymienić tańce Powolniaki czy Oberki. Żadna kurpiowska uroczystość bez muzyki śpiewów i tańców nie może się odbyć. Szalenie umuzykalnieni z wokalem w kurpiowskiej gwarze.
Tak jak u Prusów, zbieranie owoców pracy zawsze było uroczyście obchodzone, święcone i do nich między innymi należy miodobranie. Bartnictwo po Prusach stało się domeną Kurpiów. Wiele innych nie wymienionych uroczystości tak samo z wielką godnością Kurpiowie obchodzą.
Charakterystyczne jest Kurpiów wzornictwo włącznie z tkactwem i z pięknymi strojami.
Część Zielonych Kurpiów z Puszczy Zielonej zostało przez kler zasiedlonych w Puszczy Białej bardzo słabo zaludnionej. Stało się tak ze względu na posiadanie przez Kurpiów doskonałej wiedzy o leśnej gospodarce. Kurpiów Białych folklor nieznacznie, ale różni się od Zielonych.

Nie spotyka się, drugiej takiej społeczności która by na przestrzeni wieków była zawsze w bojowej gotowości jak Kurpiowie. Mając tuż za miedzą barbarzyńskie sąsiedztwo Krzyżaków póżniej Niemców, ludność Puszczaków zawsze musiała się mieć na baczności przed ciągłym niebezpieczeństwem wykrycia ich siedliska. I tak to już zostało. Póżniej powszechnością było przekraczanie przez niemieckie pusactwwo granicy z Kurpiami i porywanie młodych mężczyzn do wojska.
Zasługi bojowe Kurpiów dla Rzeczpospolitej, ich odwaga są tak rozległe jak i inne ich walory, wyszczególnienie ich należy do czytelników. Gazeta Kurpiowska została tak skonstruowana, że posiada tematyczne odrębności, każdy z czytelników z osobna znajdzie odpowiedni rozdział w swoim zainteresowaniu czy w temacie podanym do dyskusji. Jeśli takiego nie ma to można będzie wprowadzić. Ale przed tym należy napisać na adres puszczaki@prusowie. pl że chce się dokonać wpisu. Wtedy otrzyma się osobiste hasło które uprawni jego do każdo razowego dokonywania wpisów. Hasło jest stałe i pozostaje tylko z tym jednym uczestnikiem Gazety Kurpiowskiej. Zapraszamy do zamieszczania informacji pełnym tekstem jak również pytań które nie pozostaną bez odpowiedzi.
ODPOWIEDZ